?

Log in

No account? Create an account
птицы

kamenah


На Середине Мира

Стихи. Дневниковые записи.


Великая Среда. Евангелие от Матфея.
птицы
kamenah
Во вре́мя о́но, Иису́су бы́вшу в Вифа́нии в дому́ Си́мона прокаже́ннаго, приступи́ к Нему́ жена́ сткля́ницу ми́ра иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́ возлежа́ща. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сия́ бысть? Можаше бо сие́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щым. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что́ тружда́ете жену́? де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щыя и́мате с собо́ю: Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся, и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом, рече́: что́ ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ преда́ст.